Фото изложба “Младите хора за правата на човека” бе открита в Гоце Делчев, предаде репортер на Радио “Фокус” – Пирин. Представени са фотографии и послания от младежи, които изразяват своето разбиране за правата на човека.

Събитието се реализира по проект „Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора“, изпълняван от Фондация „Партньори – България“ в сътрудничество с Академия по права на човека, Норвегия и финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Проектът цели да допринесе за образованието в демокрация и права на човека сред децата и младежите. Изложбата може да бъде видяна в Общинска администрация – гр. Гоце Делчев.

Снимки: Община Гоце Делчев