• Местният парламент реши: общината дава под наем земеделски земи

  • Кандидатства с проект “Патронажна грижа” за 134 599 лв.  

И в Кочериново започнаха подготовка за възстановяването на терена на закритото общинско сметище. Общинският съвет в градчето допусна изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за рекултивация на замърсени терени – разширено сметище, намиращо се в местността Айдере в землището на с. Бараково. Предстои изготвяне на проект, с който ще се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда”, разбрахме от председателя на местния парламент Елена Бозовайска.

На днешното си заседание съветниците в Кочериново са взели и важно решение, свързано с подпомагането на болни и бедни жители на общината. Решението дава възможност на общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедурата “Патронажна грижа+” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С проекта „Патронажна грижа+“ община Кочериново може да кандидатства за сумата от 134 599, 29 лв. Ако проектът бъде одобрен, потребителите ще получават набор от социални услуги. Сред тях са доставка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства, психологическа подкрепа и др. От патронажната грижа ще могат да се възползват възрастни хора и хора с увреждания. Потребителите ще бъдат одобрени впоследствие и ще получават услугата в продължение на 13 месеца.
С решение на местния парламент, взето на сесията, общината ще може да дава под наем свои земеделски земи. Това са пасища, мери и ливади в землищата на селата Фролош, Боровец, Цървище, Стоб, Бараково и град Кочериново.

Юлияна КОЛЧАКОВА