Sunday, July 14, 2024
HomeРегионПерникВ Перник обсъдиха наемите на социалните жилища от 0.40 лв. на кв....

В Перник обсъдиха наемите на социалните жилища от 0.40 лв. на кв. м, по проект за 1,8 млн. лв. ще строят нови сгради

 

06-01-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

Наемите на социалните жилища от 0.40 лв. за квадратен метър и по 0,60 лв. за общинските жилища, приети от ОбС – Перник, през май миналата година обсъдиха в общината. Марияна Асенова – началник на отдел ”Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности” в общината, Иво Савов председател на Общинския съвет, Анита Сарафска, главен експерт в общината и други специалисти от община Перник участваха в общественото обсъждане, което се проведе в конферентната зала на Двореца на културата. Целта беше да обсъди Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга се проведе в община Перник. Промяната в наредбата касае определянето размера на наема за ползване на социално жилище и регламентирането на компенсационния механизъм при целесъобразното разпореждане със социалния жилищен фонд на община Перник. Наредбата мина през Общинския съвет с Решение № 173 на 18.05.2016 г. Изграждането на социални жилища е част от проектно предложение, с което община Перник кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 на ЕС”1 829 542 лева.

06-01-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-2

Марияна Асенова поясни, че целта на публичното обсъждане е да бъдат обсъдени измененията на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „социални жилища”.
„Основните насоки на измененията и допълненията на наредбата са в частта на определянето и фиксирането на наемната цена на ползвателя на социални жилища, реда на стопанисването им и реда на наемането им. Всичко това е прецизирано в частта на социалния пакет, с който се обвързват наемателите и в същото време компенсационният механизъм, който е като изискване от оперативната програма, който трябва да намери място в текста на наредбата. Компенсационният механизъм е частта, в която общината декларира, че приходите от ползването на социалните жилища са само на базата на наемната цена, която е 0,67% от наема на общинските жилища по общия ред. Има и пакет от изисквания към ползвателите на жилищата, които са свързани най-вече със социализирането на някои маргинализирани групи от нашето общество. Приемането на тези изменения в наредбата са важно условие от страна на управляващия орган, за да може проектът на общината да бъде приет и да получи финансиране. Това е препоръката на управляващия орган. В нея се посочва, че трябва да бъде прецизирана наредбата, която ще бъде приета от него. Това е условието, за да може община Перник да ползва безвъзмездната финансова помощ, с която на практика ще бъдат изградени тези социални жилища. Наредбата беше приета миналата година от ОбС през май. През декември 2016 г. получихме препоръка от управляващия орган, че единствената забележка е да се прецизира и фиксира наемната цена.
След обстоен финансов анализ, който община Перник възложи на външен изпълнител, се стигна до извода, че наемната цена на социалните жилища ще бъде 0.40 лв. за един квадратен метър, докато наемът на общинските жилища по общия ред е 0.60 лв. за един квадратен метър. Тук е мястото да напомня, че тези социално слаби групи от населението получават и социални помощи, така че те ще могат да си плащат този наем. След като бъде прието изменението от Общинския съвет, предполагам, че до края на януари ще стане това, ще имаме готовност да депозираме нашето предложение пред управляващия орган. След това вече ще може да стартира и реализирането на този проект”, поясни Марияна Асенова. Тя допълни, че проектът е на стойност 1 829 542 лева. Той има -годишен срок на устойчивост, като има вероятност тя да бъде удължена от управляващия орган до 10 години. Това означава, че в този период община Перник няма да може да продава тези жилища на техните наематели, независимо от това, че те отговарят на условията за придобиване на такова жилище.

RELATED ARTICLES

Most Popular