Община Петрич започва изпълнението на проект “Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение”. Те ще бъдат за жители на общината, нуждаещи се от този вид подкрепа. По проекта се предвижда изграждане на триетажна жилищна сграда, включваща 18 броя социални жилища. Избраното мястото е един от най-оживените жилищни комплекси в град Петрич – ж.к. „Изток“ с осигурен достъп до образователна и социална инфраструктура.

Новопостроената сграда ще бъде напълно оборудвана в посока осигуряване на основни битови условия за живот на настанените в социалните жилища. Ще бъде с осигурена достъпна архитектурна среда за хора с двигателни проблеми или други увреждания – подходи и рампи, а три от жилищата ще бъдат специално проектирани за хора с увреждания.

„Продължаваме с ясната си социална политика и във втория управленски мандат. Имаме пълното основание и след днес да заявим, че сме местна власт, която работи с визия и последователност в социалната сфера. Именно в нашата община успяхме да положим началото и да развием редица социални услуги, които съобразихме с потребностите и процесите в обществото“, каза кметът Димитър Бръчков. Чрез изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение“ ще се разработи устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други в неравностойно положение. Ще се осигури равен достъп до съвременни жилищни условия, ще се създадат предпоставки за социално приобщаване и мотивация, за активно включване в обществения живот. На всеки наемател ще се гарантира достъп до качествена грижа и услуги.

Молебен за здраве отслужи енорийският свещеник Ангел Кочев.