„МБАЛ-Самоков“ беше домакин на обучение на медици, специално разработено от психолози на Лаборатория за психично здраве – ВМА. Модулът, разработен за провеждане на обучение в психологически умения на медицинските екипи е в рамките на Националната кампания срещу насилието над лекари „Пребори гнева“ на БЛС. Програмата включваше практически обучения за справяне с агресивни пациенти.
Оснавна задача на обучението, което включваше практически и теоритични модули, беше участниците да повишат уменията си за справяне с актовете на агресия, да повишат психологическите си умения за справяне в критични ситуации, да усъвършенстват уменията си за разрешаване на конфликти и други.
Медиците от МБАЛ-Самоков и ФСМП от гр. Самоков са първите включени в специално разработеното от психолози на Лаборатория за психично здраве – ВМА обучение. 23-ма лекари, фелдшери и медицински специалисти участваха в двудневния курс на обучение. На старта на тренинга присъстваха председателя на БЛС д-р Иван Маджаров, главния секретар на съсловната организация д-р Валентин Пеев, председателя на РЛК София област д-р Роза Анева и управителя на МБАЛ “Самоков” д-р Красимира Ковачка.


В помощ на лекарите и медицинските специалисти, Български лекарски съюз съвместно с психолозите от Лаборатория за психично здраве-ВМА, разработи листовки със съвети и алгоритъм на поведение при комуникация с агресивен пациент и/или близките му, които ще бъдат разпространени в цялата страна.
Според председателя на БЛС д-р Иван Маджаров е необходимо повишаване на авторитета на съсловието сред обществото и чрез: въвеждане на допълнителни часове в училище; разпространението на информация относно значението на уважението към здравните и социално-здравните специалисти; определяне на Национален ден за образование и превенция срещу насилието над здравни и социално-здравни специалисти.

 

2 КОМЕНТАРИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here