В Самоков вече има детска кухня

В община Самоков вече има детска кухня. Общинско предприятие „Детско, ученическо и обществено хранене” стартира нова услуга, която ще даде възможност на майките с малки деца да осигуряват на малчуганите си разнообразна храна. Услугата „Детска кухня” ще бъде предназначена за деца от 1 до 3 – годишна възраст. При приготвянето на храната ще се прилагат добри производствени и хигиенни практики, като се прилагат всички действащи нормативни актове, установени с националното и европейското законодателство, касаещи безопасността на храните.

В сряда кметът Владимир Георгиев и управителят на предприятието Петя Ахчийска посетиха кухненския блок, където се извършва дейността по приготвяне на храната. Той е обособен с необходимите подготвителни кътове за първична обработка на различните групи хранителни продукти, както и с необходимите складови помещения за разделно съхранение на продуктите. Самите продукти притежават сертификат за качество. Желаещите да получават храна от „Детската кухня” могат да подадат писмено заявление в стола на Спортното училище, от където могат да получат и бланка на заявлението. Към заявлението трябва да приложат бележка от личния лекар или друг специалист с указания за хранене на детето, копие от удостоверението за раждане на детето и декларация за съгласие за обработка на лични данни. Столът на спортното училище е и пунктът за раздаване на храна, всеки делничен ден от 11.30 до 12.30.

Приготвянето и предлагането на храна в детската кухня ще се извършва въз основа на предварително разработено седмично меню, съобразено с рецептурника за изхранване на деца до 3-годишна възраст. Менюто ще съдържа и информация за наличните алергени в храната.