Sunday, July 14, 2024
HomeРегионСапарева баняВ Сапарева баня се готвят да санират сградата на стадиона

В Сапарева баня се готвят да санират сградата на стадиона

Изготвен е проект и за кметството в Ресилово

Община Сапарева баня ще кандидатства за средства за саниране на сградата на стадиона в курортния град и на кметството в Ресилово. Предстои внасянето на проектни предложения „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за спорт, находящ се в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня“ и „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване – кметство, находящ се в с. Ресилово, община Сапарева баня“, с които ще се търси финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, Предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на пуличен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и  устойчивост). С докладна записка се иска съгласието на Общинския съвет за кандидатстването, като общинските съветници ще вземат решение по предложението на заседание на 30 март (четвъртък).

 

RELATED ARTICLES

Most Popular