Още една автокъща и автоцентър изникват в Блатино

В село Яхиново ще бъде изграден автосервиз и склад за нехранителни стоки, в Самораново – парти център с обслужващи сгради към него, в Дупница – казани за изваряване на ракия, а в Блатино – автокъща и автоцентър, става ясно от докладни записки на кмета Методи Чимев до Общинския съвет /ОбС/.

Ирина и Николай Божкови, които в началото на годината искаха да строят цех за преработка на пластмаса, но местното население ги спря с протести, са внесли инвестиционно намерение за изграждане на автосервиз и склад за нехранителни стоки в Яхиново. Чрез пълномощника си Радка Малешевска Божкови искат промяна предназначението на земеделска земя в местността Полето за неземеделски нужди. Имотът е извън границите на урбанизираната територия, с начин на трайно ползване „ливада”.

Стоян, Весела и Светослав Стоилови искат разрешение за присъединяване към В и К мрежата на имота си в м. Под селото на  Самораново,където смятат да строят парти център.

 

„РОНИ“ ООД с управител Николай Александров иска да присъедини към канализацията своя имот в местноста Реката в Дупница. За обекта има издадено разрешение за ползване на строеж “Казани за изваряване на ракия“.

Ангел Крашевски е внесъл заявление, с което иска изработването на проект и план за присъединяване към електропреносната мрежа на имот в местността Сурлан в  Блатино, където врати ще отворят автокъща и автоцентър.

Решения по докладните ще бъдат  взети на сесията на местния парламент на 25-и т. м.

Юлияна КОЛЧАКОВА