Газифицираха Промишленото в Дупница

Директорът Борис Кръстев: Инвестирахме собствени средства и от 3 дни се отопляваме газ, ще сменим и дограмата

Юлияна КОЛЧАКОВА

Газифицираха още едно дупнишко учебно заведение – ПГ по облекло и стопанско управление /Промишленото/. „Училище ни вече е газифицирано и от 3 дни се отоплява с ново гориво. Газификацията бе извършена със собствени средства. Имахме преходен остатък от икономии от 2019 г. и инвестирахме сумата в отоплителната инсталация. Следващата стъпка ще е смяна на дограмата, която е много съсипана. Училището е било санирано от Министерството на образованието и науката през 2014 г., но дограмата е оставена. Не знам защо. Ние сме единственото училище в Дупница със стара дограма. Предстои ни и смяна на крановете. Когато е правена парната инсталация, не са поставени спирателни кранове и сега топлината се губи към етажа, който е на общината и не се ползва”, каза директорът Борис Кръстев.

Новата придобивка ще бъде в услуга на 222 ученици /209 на дневна и 13 на самостоятелна форма на обучение/, 20 учители и 5 души помощен персонал.