• Бисер Михайлов връчи на кмета на общината Димитър Бръчков почетен плакет на Областна администрация-Благоевград

 

Първо заседание проведе новоизбраният Общински съвет – Петрич. 33-ма общински съветници, 21 кметове на кметства и кметът на община Петрич положиха клетва за мандат 2019-2023 г. Тържественото първо заседание на новоизбрания Общински съвет-Петрич откри областният управител Бисер Михайлов, който пожела спокойна и изпълнена с успехи работа на съветниците, на общинския кмет и кметовете на села.

Председателят на Общинската избирателна комисия Зорница Авгинова обяви имената на избраните общински съветници, кметове на кметства и общински кмет за мандат 2019-2023 година. Веднага след това всички казаха клетвените думи. Областният управител Бисер Михайлов връчи на кмета на община Петрич Димитър Бръчков почетен плакет на Областна администрация-Благоевград. Председателят на Общинската избирателна комисия Зорница Авгинова връчи символите на светската власт на община Петрич – огърлицата и ключа на общината. В своето изказване на прага на новия мандат кметът Димитър Бръчков каза, че плурализмът на мнения, предложения и становища, дискусиите и прозрачността трябва да бъдат водещи за всички представители на местната власт. „Като избран за втори мандат кмет на община Петрич ясно си давам сметка за очакванията на хората, за високите изисквания, които основателно имат, за критичността, с която ще подходят! Реализирахме стратегически за общината проекти през изминалия мандат, положихме основите за работа през този – няма да се бавим, защото не можем да си позволим пропуснати възможности“, каза кметът Димитър Бръчков и пожела здраве, разумни действия и изпълнен с конкретни резултати мандат.

Само една беше номинацията за председател на Общински съвет-Петрич – на досегашния Георги Тренчев, който след гласуване беше избран с 26 гласа „за“, четирима против и три недействителни бюлетини. „Приемам избора не като привилегия, а като голяма отговорност и оценка на работата ми досега. Нека продължим да постигаме по-добри резултати за община Петрич“, посочи Георги Тренчев.