Thursday, July 18, 2024
HomeРегионБобов дол ГЕРБ, БСП, БДЦ и „Атака” в Бобов дол: Отделянето на Големо село...

 ГЕРБ, БСП, БДЦ и „Атака” в Бобов дол: Отделянето на Големо село ще излезе скъпо, само смяната на шофьорска книжка струва 250 лв., промяната на нотариални актове е 80-90 лв.

Росица Борисова, Елеонора Христова, Илиян Илиев и Стоичко Стоянов категорични: Инициативният комитет подло манипулира, че община Бобов дол не е направила нищо през последните 5 години за Големо село

185-01-02 Rosica Borisova GERB Bobov dol
Росица Борисова

Лидерите на основните политически сили в Бобов дол призовават жителите на Големо село да се откажат от намеренията си за отделяне от миньорската община. Общинският ръководител на ПП ГЕРБ Росица Борисова и председателите на БСП, БДЦ и „Атака” – Елеонора Христова, Илиян Илиев и Стоичко Стоянов, излязоха с обръщение към хората от Големо село и община Бобов дол, решили то да се присъедини към община Дупница. Пълният текст на обръщението е:

202-01-ELEONORA HRISTOVA
Елеонора Христова

„Уважаеми жители на село Големо село и на община Бобов дол, през 1979 г. в Република България се създадоха нови административно-териториални структури – общините. Създаде се община Бобов дол, в състава на която влезе и село Големо село. Наличието на огромни въглищни запаси на територията на общината създаде условия за ускорено икономическо развитие на нашия край, окрупниха се миннодобивните мощности – СМЕК ”Бобов дол”, и през 1974 г. се пусна в експлоатация ТЕЦ ”Бобов дол”, с крайна цел реализация на произведените въглища в мината.

32-01-10-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2
Стоичко Стоянов
32-01-10-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2
Илиян Илиев

Оттогава в продължение на 40 години населението на общината, в това число и на Големо село, получиха значително развитие. Държавата целево отпускаше милиони финансови средства по сметките на СБКМ  (Рудник ”Бобов дол” обединен, ТЕЦ ”Бобов дол”), включени в общата сметка за строителството и развитието на Бобовдолския въглищен басейн и топлоелектрическа централа, построена в землището на село Големо село. Построени бяха десетки комплексно-административни сгради във всички населени места на общината, изградени са кметства, пощи, магазини, читалища, медицински центрове, асфалтираха се стотици километри улици и площади. Създаде се водна и електрическа инфраструктура (водопроводи, електропроводи). Със специални постановления на Министерския съвет на Република България населението на общината, миньорите и енергетиците получаваха с предимство храна, стоки, материали.

Информираме населението на община Бобов дол и на село Големо село, че в общинската администрация е постъпило предложение от Инициативен комитет от петима души от Големо село за отделяне на селото от община Бобов дол и присъединяването му към община Дупница.

Инициативният комитет, направил предложенията за провеждане на референдум за отделяне на село Големо село от община Бобов дол и присъединяването му към община Дупница, изтъква пред населението на селото само евентуалните положителни последици, но не и отрицателните и негативни последици, които ще засегнат всички жители на населеното място.

Не е вярно, че различните услуги в сферата на социалните дейности ще по-добри в община Дупница, отколкото в община Бобов дол, защото те са законово регламентирани за всички граждани в Република България.

Една кратка справка за негативните последици за евентуално присъединяване показва, че бюджетът на отделните семейства ще бъде значително ощетен: ще последва задължителна тотална подмяна на документи; издаване на нови лични карти – 18 лв.; нови задгранични паспорти от 20 до 40 лв.; нови свидетелства за управление на МПС – 25 лв.; смяна на регистрационните талони на автомобилите – 18 лв.;  промяна на нотариални актове – от 80 до 90 лв. Юридическите лица на територията на Големо село ще трябва да променят адреса си и промените да ги впишат в Агенцията по вписванията.

Според категоризацията на административно-териториалните единици в Република България община Дупница е втора категория, а община Бобов дол е трета категория, село Големо село към настоящия момент е седма категория. При евентуално преминаване или евентуално присъединяване на селото към община Дупница категорията на населеното място ще се повиши, а оттам и данъчните оценки на населеното място.

Конкретен пример – село Крайници е на 13 км от гр. Дупница и е пета категория.

След направената справка в отдел МДТ („Местни данъци и такси”) в община Дупница се установи, че данъчната оценка на една къща от 80 кв.м в село Крайници през 2017 г. е около 4000 лв., а в село Големо село данъчната оценка на къща от 80 кв.м е от 1000 до 2000 лв., т.е. наполовина.

Въпросът за водоснабдяването на Големо село ще бъде много проблемен, в момента Големо село се водоснабдява от фирма „Кюстендилска вода” АД, ВиК-Дупница няма изградена водопроводна и канализационна мрежа на територията на Големо село. Как и откъде ще се снабдява Големо село с вода при евентуалното му преминаване към община Дупница, като по-голяма част от нея е изградена от община Бобов дол, Мини „Бобов дол” и от данъците на останалите жители на общината, и се водят  в баланса на общината. Обръщаме внимание, че много време ще бъде необходимо на жителите на Големо село да сменят изцяло всичките си по-горе цитирани документи, като общата сума на един член от семейство – шофьор възлиза на около 250 лв., а при наличие на повече от един шофьор от семейство цените скачат двойно или тройно, в зависимост от броя на шофьорите в семейството. В тези 250 лв. не влизат сумите на останалите членове на семейството – нешофьорите, които също ще подменят всички документи.

Внушенията и обвиненията, изфабрикувани от Инициативния комитет, че община Бобов дол нищо не е направила през последните пет години за село Големо село, са подла манипулация.

Една бегла справка относно инвестиционната програма в частта „Капиталови разходи” на община Бобов дол за периода 2012-2016 г. показва следното:

За село Големо село община Бобов дол е отделила, както следва: 2012 г. – 15 000 лв.; 2013 г. – 6250 лв.; 2014 г. – 48 141 лв.; 2015 г. – 78 192 лв.; 2016 г. – 2476 лв.

Общо за периода 2012–2016 г. сумата възлиза на 151 059 лв.

Ръководствата на политическите сили в община Бобов дол питат кой стои зад тази опасна игра, кой цели ТЕЦ ”Бобов дол” и територията на Големо село да се присъединят към община Дупница, кой иска да лиши населението на община Бобов дол от събирането на данъците от топлоцентралата?

Ръководствата на политическите сили в община Бобов дол се обръщат към жителите на Големо село да не се поддават на манипулации, нечисти и неизгодни действия както за тях, така и за самата община и другите населени места, които в крайна сметка целят унищожаването на града и общината”.

RELATED ARTICLES
  1. Какви са тези смешни пари отделени за големо село през повечето от годините? Как да не искат да се махнат хората от тъпия бобов дол,в селото НЯМА ДЕН !!! в който водата да не спре за ПОНЕ 1 (един) час !! като изгори улична лампа се молим по 1 месец да се смени а в парка в бобов дол светят 300 лампи без никой да го посещава. Асфалтираните улици в селото НЕ СА пипани от 20 години !! като изключим запълването на 4 (словом – четири) броя малки дупки покрай последните кметски избори(браво на Васев) с изключително некачествен “асфалт” от който вече няма и спомен, и вече не приличат на асфалтирани а на каруцарски пътища. Снегопочистването да коментирам ли? Колко ПТП-та станаха в селото поради непочистения главен път и никой от общината не си мръдна пръста? Защо няма НИТО ЕДНА видимо маркирана пешеходна пътека или легнал полицай на главната улица? Къде да пресичат хората? А СТОТИЦИТЕ изкопани в асфалта дупки изкопани от бобовдолското ВиК (мога да посоча всяка една от тях) и ремонта им е тип хвърляме малко пръст – слагаме две колчета върху дупката и се надяваме никой да не мине през нея… ВЪН ОТ БОБОВ ДОЛ!!!!

Most Popular