Герджиков: Разкрихме нарушения в МО, МЗХ, МЗ, МИ, МВР, АПИ

 

gerdjikov

От думите на служебния премиер Огнян Герджиков стана ясно, че най-много са нарушенията в МО

В част от министерствата не са установени нарушения при провеждането на обществените поръчки, но в друга такива са открити.

Това заяви премиерът Огнян Герджиков по време на представянето на резултатите от проверките по министерства, които той разпореди още на първото заседание на служебния кабинет.

Министерствата без нарушения в процедурите за обществени поръчки са:

Министерството на финансите,

Министерството на труда и социалната политика,

Министерството на младежта и спорта,

Министерството на околната среда и водите,

Министерството на земеделието и храните,

Министерството на образованието и науката,

Министерството на туризма и

Министерството на енергетиката.

Проблемните министерства

Главният инспекторат към Министерския съвет е установил десетки нарушения на закона за обществените поръчки и други нормативни актове при обществени поръчки, провеждани от Министерството на отбраната.

Военната прокуратура е уведомена за 9 случая на предполагаеми измами, съобщи Герджиков, цитиран от БНР:

“В МО, през 2016-а са проведени 113 процедури за възлагане на обществени поръчки. От тях са били прекратени 31. Остават 82 процедури за доставка на стоки и предоставяне на услуги, които са проведени и приключили с подписване на договори и споразумения. Подписани са 123 договора и 25 допълнителни споразумения.

При извършения анализ на проведените процедури и сключените договори са установени са нарушения на 45 от 82 – повече от половината. От тях, по 9 процедури е установено наличието на индикатори за измама и други сериозни нарушения и са предадени на Военната прокуратура. Останалите 36 процедури са изпратени по компетентност на АДФИ.”

Герджиков изтъкна, че в немалко от техническите задания са включвани условия към кандидатите, даващи предимство или необосновано ограничаващи участието на лица в обществените поръчки. Такива факти са констатирани в Агенция “Пътна инфраструктура”.

Става дума за обществена поръчка от 2015 г. за избор на изпълнител за поддържане на участък от магистрала “Хемус” и прилежащите пътни връзки, поддържане на осветлението на тунелите “Витиня”, “Топли дол”, “Ечемишка” и “Правешки хан”.

Нарушения са установени и в обществена поръчка от 2015 г. за избор на изпълнител за поддържане на участък от магистрала “Тракия” и “Марица” и прилежащи пътни връзки, поддържане на осветлението на тунел “Траянови врата”.

Забавяне в обявяването на обществени поръчки е имало и при Министерство на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и др.

В МЗХ има забавени обществени поръчки за изготвяне на последваща оценка на Програмата за развитие на селските райони 2003-2007. Неизпълнението на този ангажимент може да доведе дори до спиране на средствата по програмата по ПРСР от Европейската комисия, заяви Огнян Герджиков.

В МЗ има проблеми при обществени поръчки за застраховане на санитарните автомобили на центровете на спешна помощ и за охрана на сградите на ведомството.

В Министерството на икономиката са били докладвани нарушения, които се изразяват в залагане на дискриминационни условия в техническите спецификации, промени в критериите за подбор след отваряне на офертните предложения, което е довело до незаконосъобразно допускане на участници.

В Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия са открити нарушения при обществена поръчка от 2016 г. за надграждане и разширяване на уеб базирана информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между търговските служби в чужбина и Агенцията. Премиерът каза, цитиран и от БТА, че процедурата е проведена при липса на конкуренция. Има становище на АОП за незаконосъобразност на тази процедура. За това нарушение е сезирана АДФИ и Сметната палата.

В МВР е било забавено провеждането на процедури за възлагане на обществени на поръчки, свързани с изпълнението на информационна система от ноември 2016 г., с което се възлага на МВР да координира, контролира и разходва допълнително отпуснати средства за спешно подпомагане в рамките на Фонд ” Убежище, миграция и интеграция” и Фонд “Вътрешна сигурност”.

Забавянето поставя в риск изпълнението и усвояването на заложените средства и евентуално образуване на наказателна процедура от ЕК, каза премиерът.

В Агенцията по вписванията забавяне има при обществена поръчка с предмет разширяване капацитета на масивите за съхраняване на данни за изграждане на нова система за генерирани копия на имотния регистър, търговски регистър, регистър Булстат и национален електронен регистър РИОС.

КЗК е наложила мярка “спиране на изпълнението” на процедурата до произнасяне по същество на жалбата и така се генерира голямо забавяне, което може доведе до сериозни последици за работата на тези регистри, изтъкна Герджиков.

Премиерът информира, че са зачестили случаите, при които има сериозни индикации за картелни споразумения по данни на МФ.

Герджиков обеща проверките във ведомствата да продължат, без това да е основен акцент в работата им.

Освобождаването на областни управители и назначаването на нови е осъществено изцяло в рамките на закона, заяви премиерът.

Политическата коректност изискваше областните управители да подадат оставки, тъй като са част от предишното управление, каза още Герджиков.