Горно и Долно Драглище вече с нов водопровод

Започна функционирането на нов довеждащ водопровод, захранващ селата Горно и Долно Драглищес питейна вода. Както обяви ръководството на Община Разлог, по време на срещата- разговор с жителите на село Горно Драглище в четвъртък, се отремонтира изградения през 2001 г. водопровод, като се поднови 115-метров участък. Община Разлог и ВиК се обединиха от идеята за подобряване качеството на питейна вода и отстраняване проблема с водоподаването, на територията на трите села- Добърско, Горно и Долно Драглище.

“По този начин няма да се получава прехлориране на водата, а през летните месеци ще има достатъчно количество, което да достига до всеки един потребител от трите населени места. “,  коментира инж. Гърменов, кмет на община Разлог. “Ремонтът на водопровода беотлаган многократно, като до момента се считаше, че не е най- приоритетен обект на територията на трите села. Сегашното ръководство на Община Разлог считаме, че качествената питейна вода, е нещо, което трябва да бъде достъпно за всеки един жител на общината. Живеем в район, където чистата питейна вода е в изобилие и трябва да се възползваме от това наше природно богатство.

Затова положихме всички, усилия, този водопровод да започне функционирането си максимално бързо“, поясни зам.- кметътГюров. Следващата стъпка, която планира Община Разлог, е ремонт на съществуващата водопроводна мрежа в село Добърско с цел непрекъснато циркулиране на водата и достигането ѝ до хората, с добро качество. Към момента липсата на свързваща водопроводна мрежа в селото, е предпоставка за застой на питейната вода и влошаване на нейните качества.  При подходящи метеорологични условия двете институции ще започнат премахване на образуваните „тапи“, в края на улиците в селото Добърско.