Дръвчетата за елхи, които по традиция ще предложи в навечерието на коледните и новогодишните празници лесничейството в Дупница, запазват миналогодишните си цени, съобщиха от ТП “Държавно горско стопанство Дупница”. За разлика от предишни години, когато се изсичаха определени бройки иглолистни, сега предприятието ще работи само по предварителни заявки. „Цените ще са като миналогодишните. Отсечените дръвчета с височина между 1 и 1,80 метра струват 8 лв. бройката. Цената на дърво в контейнер със същата височина, което впоследствие може да се засади, стига до 15 лв. Тъй като очаквам хората да ограничат тези разходи и потреблението да е свито, няма да сечем дръвчета за елхи предварително. Ще работим само по заявка на клиентите, която ще се изпълнява в рамките на 2-3 дни. По заявка ще продаваме и живите дръвчета”, обясни директорът на горското инж. Пламен Поюков.
Желаещите да си купят коледно дръвче могат да дадат заявка по телефона на ТП “Държавно горско стопанство Дупница” и ЮЗДП–Благоевград, както и чрез имейли и на сайтовете на двете ведомства.