Monday, July 15, 2024
HomeРегионПетричГрамада! Община Петрич събра и извози над 25 тона изхвърлени автомобилни гуми

Грамада! Община Петрич събра и извози над 25 тона изхвърлени автомобилни гуми

Събирани от нерегламентирани места през последните две години стари автомобилни гуми се извозват до специализирани предприятия за рециклиране и оползотворяване.

Гумите се съхраняваха при входа на депото за битови отпадъци край Петрич.

Близо 250 тона е количеството, за което се създава организация по извозване. Част от гумите са събирани от служители на Общината, а други са струпвани край депото от граждани и фирми – незаконно.

Община Петрич прави пореден разход, за да не се стига до палежи на гумите в полски райони, каквато практика има от години. Голямото количество гуми е пазено при депото за битови отпадъци според правилата за пожарна безопасност, особено през последните седмици на високи температури.

Призивът към фирмите за смяна на гуми и към жителите на община Петрич остава отново: да не се изхвърлят безобразно на всевъзможни места излезлите от употреба автомобилни гуми. Депото край града също не е място, на което да се струпват.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Петрич, приета от Общински съвет, предвидената глоба за изхвърляне на автомобилни гуми е: за физически лица от 200 до 1 000 лв.; за юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв.

RELATED ARTICLES

Most Popular