Радослава Чеканска

Със 7 подписа членовете настояват за корекция, дупничанката внесе жалба в РИК и ЦИК

За допусната грешка при отбелязването на преференции на кандидати за народни представители, сезират в свое заявление до РИК-Кюстендил и ЦИК-София, членовете на секционната комисия в село Баланово. Седемте членове на СИК 104800060 , с председател Пенка Кузманова, уведомяват комисията, че вместо действително преброените 0 преференции за кандидат 103 от листата на ГЕРБ-СДС са записали грешно 24 преференции, като съответно вместо преброените 24 преференции дадени за кандидат под номер 104 са записани грешно 0 преференции. Грешката е допусната при пренасянето на данните от черновата на официалния протокол. Комисията моли за корегиране на отразените резултати, а под заявлението стоят подписите на всички седем души, участнали като членове в Секционна комисия 104800060.
Жалба до РИК и ЦИК е депозирана и от кандидатът за народен представител Радослава Чеканска. От посочените от нея обстоятелства става ясно, че при отстраняване на очевидната фактическа грешка, действителните преференции за нея ще бъдат не 2 261, както е отразено на на официалния сайт на ЦИК, а 2 285. Това ще доведе до промяна в броя на получените преференции за кандидат 103, който вместо 2 291 ще получи действителни 2 267 преференции.

Съгласно чл. 287 , ал.1 от Изборния кодекс, правомощие на Районната избирателна комисия е да приема и проверява протоколите на секционните комисии. Радослава Чеканска настоява да бъдат предприети своевременни действия по отстраняване на допусната грешка и да бъде приложен чл. 287, ал.3 от Изборния кодекс, свързан с ново преброяване на гласовете и при установяване на грешка ЦИК да се произнесе с решение за окончателни числови данн, както и да актуализира базата данни, съобразно действителния вот.

На изминалите избори под номер 103 в листата на ГЕРБ- СДС бе Михаела Крумова от гр.Кюстендил. Под номер 104 стоеше името на дупничанката Радослава Чеканска. Ако РИК и ЦИК се произнесат по внесените заявления и жалби, ще бъде променена конфигурацията в листата по брой получени преференции, която към този етап поставя юристката от Кюстендил като кандидатът с най-много лични гласове в областта. При вземане под внимание на внесените жалби и допускане на ново преброяване, крайният резултат би бил в полза на ексдепутата от Дупница Радослава Чеканска.