Юлияна КОЛЧАКОВА
Печалба от 90 000 лв. ще внесе “ГУМ – Дупница” в хазната на община Дупница. На заседанието си на 25 ноември Общинският съвет ще разгледа докладна записка относно разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 83494,79 лв., която е не е разпределена, и част от неразпределената печалба за минали години от 6505,21лв.

Финансовото състояние на дружеството е стабилно, въпреки затварянето на магазина в периода на пандемията, заради което ползващите търговски площи бяха освободени от наеми. „Това е печалба, реализирана в условията на пандемията, когато ГУМ 5 месеца не работи и не е събиран наем. Освен това разпределяме стара печалба, която през м. април не бе разпределена, за да ни подпомогне при изграждането на фотоволтаичната инсталация”, каза управителят на ГУМ Цветанка Вуковска.

Припомняме, че при непрекъсната работа до 2019 г. дружеството внасяше в общинската хазна значително по-големи суми – от порядъка на 130 000 лв. През 2020 г. са разпределени 60 000 лв. За следващата година се очаква по-голяма печалба и съответно по-сериозен дивидент за общината, чиято собственост е дружеството.
„За деветте месеца сега имаме печалба от 150 000 лв., която до края на годината ще се увеличи. Вероятно ще стигне до 200 000 лв. и тези средства ще бъдат преведени на общината догодина”, отбеляза управителката.