Дават 330 лв. на стипендиант от Общинска администрация-Банско

Община Банско обяви процедура по подбор на стипендиант в отдел „Териториално селищно устройство” в общинската администрация.
За участие в стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти – български граждани, които се обучават в български или чуждестранни висши училища и са завършили минимум трети курс по някоя от специалностите – архитектура, водоснабдяване и канализация, геодезия, строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство, урбанизъм, хидростроителство.
Размерът на стипендията е 330 лв., а одобреният стипендиант трябва да завърши възможно в най-кратки срокове обучението си и след защита на дипломната си работа се задължава да работи за минимум три години като служител в Общинска администрация-Банско.
В средата на месец октомври правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2022 г., сред които изрично беше посочена стипендията на община Банско.
Пета поредна година продължава стипендиантската програма в държавната администрация, регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат нужните им кадри още преди да са завършили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.