Окръжен съд-Кюстендил даде ход на разпоредителното заседание по делото „Дупнишка популярна каса“. Разпоредителното заседание ще продължи на следващите две предварително обявени дати – 20 и 21 април, за които дати и час страните по делото са запознати чрез получените призовки.
Срещу подсъдимата Ивона Близнакова са повдигнатите и предявени обвинения от прокуратурата за следните престъпления:
1/ По чл. 252, ал. 2 (причинени другиму значителни вреди), вр. с ал. 1 (извършвал по занятие банкови сделки), вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и глоба от 5000 лв., до 10 000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца;
2/ По чл.253, ал.5 (имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък) вр. с ал.4, вр. с ал.3, т.1 и т. 2 – т.нар, „изпиране на пари”, за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв. и лишаване от права по чл.37, ал. 1 т.6 и т.7 от НК;
3/ По чл.255, ал.3 (данъчни задължения в особено големи размери) вр. с ал. 1 (избегнал установяване и плащане на дан. задължения), т.2 (потвърдил неистина) вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК – т.нар. „избягване установяване или плащане на данъчни задължения”, за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

Според обвинителния акт пострадалите от първото престъпление са 222-ма души. Те са призовани по 74 лица за всяка от трите дати.
Предвид епидемичната обстановка в страната от COVID-19 на датите, определени за провеждане на съдебни заседания, с цел осигуряване на мерки за безопасност в съдебната зала на Окръжен съд – Кюстендил, пострадалите ще бъдат допускани последователно, един след друг, като броят им в съдебна зала и палата следва да не надвишава 5 лица, в който случай в съдебна зала следва да присъстват до 15 лица.