ДАНС иска проверка на политически партии за пране на пари

Проверки за пране на пари в партии, при търговците на оръжие, бизнеса с петрол, хазартните игри, органите за приватизация, митническите органи. Това се посочва в подготвен от ДАНС законопрект.

Според агентите и написаното от тях ДАНС иска да им се делегират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.

При идентифициране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.

ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи, които са им нужни.