През далечната 1843 година държавният служител Хенри Коул бил твърде зает с организация на предстоящото изложение, нямал време даже да напише своите пожелания на всички приятели, колеги и роднини. Тогава му хрумнала оригиналната идея да се изработи една рисунка, свързана с празника, върху която да има пожелание за всеки. До този момент са се разменяли пожелания само като писма по пощата или предавани лично.
Според данни на „Български пощи” първата новогодишна картичка е изпратена през 1882 година, а първата коледна – три години по-късно – през 1885-а. Традицията е въведена от княз Фердинанд Първи, който е първият притежател на поздравителна картичка.