Методи Чимев
  • Кметът Чимев предлага да се залесят два терена от общи 84 дка с липа и дъб

84 дка частна общинска собственост да бъдат засадени с дръвчета за горски масив, предлага в докладна до Общински съвет кметът инж. Методи Чимев. Начинанието кметът има намерението да реализира чрез проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 “Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите”. “По данни на ИАГ, по процент на лесистост, община Дупница е определена в графата до 30% лесистост, а съгласно списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси, ние сме с оценка “среден риск”. Ефективната мярка е залесяване на неизползваеми и изоставени земеделски площи, което ограничава риска от почвена ерозия. Получихме пълно съдействие при избора на терени от директора на ДГС-Дупница инж. Пламен Поюков, за което му благодаря, след което стартирахме подготовката на документите. Двата терена по 42 дка, или общо 84 дка, са местността Висок рид и Тънтъно, за които е планирано засаждането на 10 хиляди броя сребролистна липа върху 16 дка и 42 хиляди дръвчета зимен дъб върху 68 дка. Има изисквания в проекта от обработка на почвите до напояване, така че начинанието няма да бъде никак леко”, обясни инж. Чимев.