Десислава Ахладова е новият министър на правосъдието

Парламентът освободи министъра на правосъдието Данаил Кирилов и избра Десислава Ахладова на поста.

Ахладова е родена през 1974 г. Придобива магистърска степен „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

От 22.05.2017 г. е административен ръководител на Административен съд-Перник, избрана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 18.10.2016 г.

От 2014 г. до 22.05.2017 г. е председател на Районен съд-Перник.

От 2004 г. до 2014 г. е заместник административен ръководител на Районен съд-Перник. В периода 2000-2004 г. е районен съдия в Районен съд-Перник, година преди това е младши съдия в Окръжен съд-Перник.

Участвала е в редица семинари и обучения, свързани с европейското и гражданското право.

Владее английски език и руски език. /БНР