Детските градини и ясли в община Бобов дол ще отворят врати на 1 юни, съобщиха от общинската администрация. На 26 май на работа се връщат учителките и помощният персонал, които да извършат подготовката по приема на малчуганите, както и проучване колко от тях отново ще посещават детските заведения. „В момента се изготвя заповедта за отварянето на детските градини от 1 юни. Това ще стане при строго спазване на разпоредбите на  Министерството на здравеопазването и набелязаните мерки от 20 май. Изискванията са много сериозни. Родителите ще попълват декларации за информирано съгласие и споделена отговорност. Предвижда се децата в група да са до 12. Няма да има смесване на групите и прием на нови деца. С всяка група ще работи отделен персонал. Готви се график за прием. Ще има отделни входове за посрещане, отделен вход за персонала. Учителките и останалият персонал ще бъдат на работа от 26 май, за да извършат проучване кои и колко деца ще се върнат в градините, както и да извършат необходимата подготовка. Длъжни сме да се съобразим и с изискването децата да не ползват обществени транспорт, т. е. общината няма да осигурява превоза и той ще бъде ангажимент на родителите. Детските градини ще изготвят вътрешни правила за работа”, каза зам. -кметът Йорданка Гацева.

Децата, записани и посещаващи детските заведения в община Бобов дол преди обявяването на извънредното положение, са били 170.

Юлияна КОЛЧАКОВА