Държавна приемателна комисия на блок А на детското отделение се проведе в МБАЛ-Самоков. Отделението бе основно ремонтирано по спечелен от Община Самоков проект по „Красива България”.

Експертите от назначената комисия извършиха оглед на реализираните ремонтни дейности. Кметът Владимир Георгиев заедно с директора на строителната дирекция Красимира Костадинова също бяха на място, за да се запознаят с констатациите на експертите. Те оцениха изпълнението като много добро и направиха съвсем малки забележки, които ще бъдат отстранени своевременно от фирмата-изпълнител.
С извършените строителни дейности Блок А е основно ремонтиран, като значително се подобряват условията, както за пациентите, така и за персонала на отделението. Извършена е подмяна на старите дървени вътрешни дограми с нови алуминиеви.

Поставена е изцяло нова мазилка и гипсова шпакловка по стените и антибактериална облицовка. Подменени са радиаторите, което ще направи отоплението в отделението по-ефективно. Изцяло нова финансова облицовка е направена на плотовете, санитарните помещения и около умивалниците. На пода е направена нова замазка и поставена антибактериална настилка в помещенията за пациентите и манипулационните, а в кабинетите на лекарите и сестрите е поставен ламинат. Баните и тоалетните са с изцяло ново оборудване. Навсякъде – в коридорите, стаите и кабинетите е поставено ново LED осветление.

Това е поредното отделение, което се ремонтира основно, като до момента по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” са обновени операционния блок, отделението по реанимация и родилна зала. Кардиологията, неврологията, физиотерапията, отделенията по образна диагностика и хемодиализа са ремонтирани от Общинското строително предприятие, със средства на Община Самоков. Хирургията и детското отделение са ремонтирани по „Красива България”. От блок А неремонтирани са само вътрешно и гинекологичното отделение, като Община Самоков ще подготви за следващата година проект за вътрешно, с който ще кандидатства по „Красива България”.