Нетрадиционна инициатива с участието на деца и внуци на горски служители от „ДГС Брезник” се проведе в териториалното поделение на ЮЗДП. Районът около минералния извор „Желязната вода” на Бърдото беше залесен с 20 фиданки. Новите насаждения бяха засадени на мястото, където през септември 2018 г. със засаждането на други фиданки беше отбелязана 90-годишнината на стопанството. Камъните в почвата се оказали неблагоприятни за част от засадените дървесни видове, но около 60% от тях са се прихванали. Затова акцията по залесяване беше съсредоточена в този участък по повод Седмицата на гората.
Служители на стопанството пристигнаха със своите деца и внуци в района, където предварително бяха изкопани дупки. „За нас работата в горите е на първо място. Затова доведохме нашите деца да им покажем къде е работното ни място, как се грижим за гората, как залесяваме, да дадем личен пример за възпитаване на любов и обич към природата“, сподели директорът на „ДГС Брезник” инж. Петър Савев.
10-годишната Емили, която за първи път взе участие в акция по залесяване, сподели, че често посещава гората. Нейният баща е горски охранител, а за работата му знае, че се изразява в опазване на обекти. Сред децата беше и 8-годишният Велизар, който харесва времето, прекарано в гората, заради чистия въздух, растенията и животните.
В района бяха залесени 10 декоративни ели балзамея и 10 липи.