Професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско изпрати випуск 2022 с пъстро тържество. Абитуриентите пуснаха в двора на училището цветни димки, виха кръшни хора и броиха шумно от 1 до 12.
12- “а” с класен ръководител Росица Обецанова си взеха емоционално сбогом с училищните скамейки. Те създадоха още повече настроение с тъпаните, които огласи училищния двор.
Преподаватели и ученици пожелахфа на завършващите успех в живота и попътен вятър.