Гергана Зарева
  • Неизвестен залепи на входа на забавачката съобщение за стартиране на кампанията на Елза Величкова, от ОИК едва не съставиха акт на шефката на градината

 

Директорът на Детската градина „Дружба” в Бобов дол Гергана Зарева се размина с акт за извършено административно нарушение – предизборен материал, залепен на входа на филиала на забавачката в квартал „Христо Ботев”. По електронната поща в Общинската избирателна комисия (ОИК) е получен сигнал, в който Ивета Лазарова информира за поставено на входната врата на градината съобщение за стартиране на предизборната кампания на кандидата за кмет на общината Елза Величкова. Сигналът е входиран, като двама членове на комисията извършили проверка на място и съставили констативен протокол, потвърждаващ изнесените в сигнала данни.

Иво Гърнев

Комисията веднага информирала кмета на миньорската община, а председателят на ОИК Иво Гърнев изпратил писмо до директора на ДГ „Дружба” с искане да се представи следната писмена информация. От ОИК искали да разберат кой е изготвил съобщението за стартиране на предизборната кампания и кой и на коя дата го е залепил. Директорката отговорила писмено, че не знае от кого и кога е изготвено съобщението, както и от кого е поставено. Освен това е уведомила, че съобщението е премахнато веднага след обаждане на кмета. Председателят Иво Гърнев предложил комисията да вземе решение за съставяне на акт за извършено административно нарушение на Изборния кодекс на директора на детската градина. Последвали разисквания, при които били изказани противоположни становища, и поименно гласуване за предложението на председателя, което било отхвърлено. Решението е публикувано на интернет страницата на ОИК-Бобов дол на 8 октомври и обявено на общодостъпното място – информационното табло на комисията. То подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.