• Срещата с бизнеса се проведе по настояване на кмета Димитър Бръчков

  • Измерванията са показали потъване около 10 см, заради което са получени пукнатини по част от носещата конструкция, заяви инж. Николай Сотиров

 

Технологичен проект за укрепване на моста край село Рибник бе представен на среща между представители на бизнеса в Петрич и АПИ. Срещата бе по повод забраната за движение на тежкотоварни камиони над 12 т по моста край село Рибник.

Тя се проведе по настояване на кмета на община Петрич Димитър Бръчков и народния представител Георги Динев, който постави въпроса и на вниманието на Комисията по регионално развитие към НС. На срещата освен тях присъстваха експерти на АПИ и на Института по пътища и мостове, кметът на община Струмяни Емил Илиев, директорът на Областно пътно управление Иван Кунев. Изготвеният технологичен проект за укрепване на моста беше представен от ръководителя на екипа инж. Николай Сотиров. Той отчете, че в края на 2016 г. са започнали деформации най-напред на стоманобетонния праг на моста, а след това и деформации по връхната конструкция около втори стълб, където е и слягането.

Причината според експертите на АПИ е изнасянето на фин материал в района на стълбовете на моста. „Към настоящия момент измерванията са показали потъване около 10 см, заради което са получени пукнатини по част от носещата конструкция, което вече поставя съоръжението в предаварийно състояние. От края на 2013 г. до миналата година нивото на река Струма слиза с по-голяма скорост, като след прага на моста коритото е слязло с 1,8-2 м“, посочи инж. Сотиров. Предстои да се направи приоритетно укрепване на връхната конструкция и успоредно с това да се възстанови хидротехническото съоръжение с доста по-висока от досегашната защита, защото няма гаранция срещу бъдеща промяна на речното дъно. Всички необходими процеси ще бъдат извършени в кратки срокове, поеха ангажимент от АПИ. Дончо Атанасов, член на УС на агенцията, подчерта, че състоянието на моста при с. Рибник се следи постоянно и в момента, в който то е определено като предаварийно, е въведено ограничение за движението на камиони над 12 тона. „Големият проблем е добивът на инертни материали, който се извършва в коритото на р. Струма. Това е международен въпрос и трябва да имаме нетърпимост“, обобщи Дончо Атанасов, посочвайки случващото се в съседна Гърция по коритото на р. Струма. Заради този процес има проблем и с моста край с. Тополница, където фундаментите също са оголени и започва актуално замерване, каквото искане е изпратено и от община Петрич. Вече е разговаряно с областния управител Бисер Михайлов за свикването на спешна среща с гръцката страна по проблема, анонсира Дончо Атанасов, ако се наложи и на правителствено ниво по-късно. „До приключване на дейностите по моста при с. Рибник не си правете експерименти и не преминавайте с камиони над 12 тона“, призова Дончо Атанасов.