Обществената поръчка е за 100 000 лв.

 

 

Доставчик на горива за общинските автомобили на търсят в Сапарева баня. Обществената поръчка, публикувана на сайта на Агенцията за обществени поръчки, с наименование „Доставка чрез покупка на горива за нуждите на служебните автомобили на община Сапарева баня през 2022 година борсово посредничество” е с прогнозна стойност 100 000 лв. (без ДДС). В предмета на поръчката са включени доставка – зареждане с безоловен бензин А-95, с дизелово гориво, с газ пропан-бутан, считано от 31.01.2022 г. Срокът на договора е 2 (две) календарни години, считано от момента на стартиране на състоянието му. Възложителят има прогноза за разхода на гориво, който не е обвързващ и попълващ, като точният обем при извършените доставки се определя при реалното изпълнение на договора с оглед на индивидуалните нужди за всеки месец, записано е в документа.

Кандидат-доставчиците имаха възможност да подават оферти или заявки за участие до 12 януари.