Кметът Кирил Котев сподели, че един изключително важен проект, който иска да реализира от доста време, вече е факт.
Предстои да бъдат ремонтирани над 12 км от пътя за град Мелник. Ще бъдат положени нова асфалтобетонна настилка и ще се възстанови отводняването. Освен рехабилитация на пътя ще бъдат ремонтирани пътните окопи и водостоци. Предвидени са нови бордюри, мантинели, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Три мостови съоръжения също ще бъдат рехабилитирани.
Проектът е изключително важен за общината и се съфинансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Стойността на рехабилитацията е над 8,5 млн. лв., като третокласният път е единствената транспортна връзка на Мелник и селата Спатово, Хотово и Лозеница с град Сандански и Мелник с републиканския път Е-79.
След основния ремонт на отсечката значително ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътя и ще се повиши безопасността на движение и удобството при пътуване. Значително ще се подобри достъпът до обектите от националното, културно, архитектурно и историческо наследство, каквито са Роженски манастир „Рождество Богородично“ и град Мелник. Кметът на община Сандански изказа благодарност към Агенция “Пътна инфраструктура” за оказаното съдействие.