Мобилна амбулатория на Фондация „Четири лапи“ ще работи в Перник 17-и май до 11-и юни.

Тя ще бъде разположена на територията на общинския приют Перник, а екипът ще обработва бездомни кучета и котки на територията на цялата община, както и животни на социално слаби граждани. Животните ще се кастрират, ваксинират срещу бяс и обезпаразитяват. Обработените кучета ще се маркират с микрочип и синя ушна марка, на която от едната страна е изписано ” Четири лапи”, а на другата има уникален номер. Ще им бъде издаван и ветеринарномедицински паспорт. Обработените котки ще се маркират с леко рязване връхчето на едното ухо и татуировъчен номер на другото. След 24-часов престой в клиниката, животните ще бъдат връщани обратно на мястото на залавянето им.

Проектът в Перник стартира на 15.06.2020 г. с подписване на Рамково споразумение за сътрудничество между общинската администрация и Фондация „Четири алпи“. Проектът е с продължителност от 1 календарна година и приключва на 15.06.2021 г. Той бе разделен на няколко фази, които до момента обхванаха основно села от общината.