До 17 часа на 15 април се приемат заявления по мярката 60/40 за получаване на средства за периода януари – март тази година.

От Агенцията по заетостта напомнят на работодателите, че до 22-ри април те трябва да предоставят и отчетните форми – актуален списък на работниците за предходния месец и декларация за месечно отчитане.

Подадените след тези дати документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор, а при невъзможност чрез посещение в бюрото по труда./БНР