Monday, July 22, 2024
HomeРегионГоце ДелчевДо 15 юни тютюнопроизводителите ще заявяват промени в произведените количества  за новия...

До 15 юни тютюнопроизводителите ще заявяват промени в произведените количества  за новия референтен период

Комисията по земеделие в Парламента прие на първо четене промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Тютюнопроизводителите, които са регистрирани в регистъра по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, в срок до 15 юни ще могат да заявят писмено, включително и по електронен път, промяна на данни за изкупения тютюн за периода 2016-2018 г., който се явява референтен по схемата Преходна национална помощ за тютюн, която продължава да се прилага и през новия програмен период по Общата селскостопанска политика, след като бе направена първата крачка към това – бяха приети на първо четене промените в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия на заседание на Комисията по земеделието, храните и горите.

По думите на вносителката на предложението в земеделска комисия АлизанЯхова от ДПС това доразвива промяна, гласувана в предходното Народно събрание, когато е дадена възможност на нерегистрирани тютюнопроизводители да се впишат в регистъра, за да може да участват в схемата за преходна национална помощ за тютюн. Схема, която се прилага в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, одобрен да влезе в сила от 1 януари 2023 г., като преходната помощ за тютюн се прилага отново и в новия програмен период, но с нов референтен период – 2016-2018 г.

„В процеса на регистрация на тези нерегистрирани тютюнопроизводители, както и при анализ на прилагането на тази схема, забелязахме някои проблеми във връзка с воденето и попълването на регистъра“, сподели Яхова. Тя добави, че с предложените промени ще бъде дадена възможност на тютюнопроизводители, които са се вписали в регистъра, някои от тях с нулеви количества, да направят промяна в своята регистрация и до края на кампанията за директни плащания да могат да заявят своето участие в преходната национална помощ.

Яхова подчерта, че е изключително важно промяната да бъде извършена в най-кратки срокове, тъй като тютюнопроизводителите трябва още в първата година да заявят коя година избират за подпомагане по преходната помощ.

Ализан Яхова цитира данни, според които тази промяна ще засегне близо 1500 човека, по около 2000 кг тютюн за всеки.

„Тази промяна в много важна и в полза на тютюнопроизводителите“, коментира за Агрозона Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010) и допълни, че „тютюнопроизводителите ще имат възможност да си регистрират произведените количества тютюн, върху които да им се изчислят единични ставки по сортови групи тютюн за обновената схема Преходна национална помощ. Следим ситуацията много отблизо и се надявам, че срокът, който ще се даде на тютюнопроизводителите, ще е достатъчен те да станат на първо място, потенциални бенефициенти по обновената схема Преходна национална помощ за тютюн, а с това и законно регистрирани тютюнопроизводители“, каза още той.

RELATED ARTICLES

Most Popular