Община Перник създаде нова специализирана социална услуга “Асистентска подкрепа”, съобщи общинският пресцентър. Капацитетът на услугата ще бъде до 306 потребители, като за обслужването им ще се грижат 102-ма асистенти. Тя ще може да се ползва ежедневно до 4 часа от потребител.
Услугата се предоставя на хора в надтрудоспособна възраст, които не могат да се самообслужват, деца и пълнолетни с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа и др.
Със социалните асистенти ще бъдат сключени трудови договори, уточнява пресцентърът.