Дрескод на сградите в Банско

Глобяват за отваряне на магазини в гаражи

Съветниците в Банско приеха така наречения дрескод на сградите в града. Правилата са залегнали в гласуваната в четвъртък Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на града. Допустим е бял, бежов, сив цвят, а ако собствениците желаят други цветове, то тетрябва да само като елемент на окраска или пък да имат разрешение на Експертен съвет към Общината, съобщи Toppresa.

Освен традиционната мазилка при саниране, къщите може да с каменна зидария или дървения. Изцяло е забранено превръщането на гаражи в магазини, фризьорски салони и други услуги, освен на улици, разполагащи с достатъчно места за паркиране на автомобили. Приета е финансова санкци. За физически лица глобата е до 2000 лева, а за юридически – до 5000 лева.

Съветниците в Банско утвърдиха списък с имена на ученици, изявени в областта на науката, изкуството и спорта за първото полугодие на 2023г., съгласно Общинска програма „Децата на Банско“, която има за цел да стимулира деца и младежи, да ги насърчи и подкрепи творческите им заложби, да гарантира развитието на техните дарби и да им даде възможност за изява.

Общински съвет – Банско одобри и кандидатстване на общината по проект „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ с проектно предложение „Ремонт и модернизация на ученическо общежитие на Професионална лесотехническа гимназия“. Бяха одобрени финансови средства за изграждане на обект „Допълнително водоснабдяване на град Банско от местността „Караманица“, и пари за закупуване на мултифункционален камион.