created by dji camera

240-страничният план за интегрирано развитие на община Дупница за 2021-2027 е внесен в Областния съвет за развитие на област Кюстендил. В стратегическия документ са разписани аспектите за социално-икономическото развитие на общината. Той бе приет от ОбС-Дупница и на 21 юни е внесен в Областния съвет. От 52 общини в Югозападен регион едва 14 са приели своите планове, като Дупница е една от тях.

Новият задължителен момент е съвместното участие с други общини. Без значение съседни или не, всяка община участва с до 10% от бюджета на плана.

След проведените анкети, обсъждания и предложения от граждани основните аспекти са разпределени: градска среда – облагородяване на жилищни квартали, ремонт на улици; образователна инфраструктура – ремонт на училища, детски градини; здравеопазване – закупуване и оборудване на медицинска апаратура, ремонт на сградите; туризъм и др.

Документът е “отворен” за допълване с решения на ОбС-Дупница.

1 коментар

  1. Браво! Само развитието да не е за циганските махали както общината прави в последно време
    8 год. Асфалтирате ,инфраструктора на избирателите на правителството от сивият сектор и никаква закрила и облагодетелстване на Българските граждани .Циганизация е приоритета на Община Дупница .

Comments are closed.