Дупничанинът, заплашил с убийство и стрелял по дома на 14-годишна: Майка й ме изнудва за пари

Sud Dupnica

Оставиха го в ареста

Районен съд – Дупница взе мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, по отношение на 20 – годишен мъж, който е привлечен като обвиняем за закана за убийство към непълнолетно момиче и за съвкупление с лице ненавършило 14 – годишна възраст, доколкото извършеното не представлява изнасилване.  Съдът, под председателството на съдия Маргарита Алексиева уважи искането на РП- Кюстендил, т. о. Дупница за вземане на най- тежката мярка за неотклонение. Обвиняемият отрече пред съда да е имал отношения с пострадалата, твърди че е изнудван за пари от нейната майка. Защитата изрази становище, че не са налице предпоставките за вземане на най- тежката мярка за неотклонение и помоли да не се взема такава или алтернативно – “Подписка”.

Районен съд – Дупница намира, че с оглед характера на настоящото производство, събрания доказателствен материал, в това число и разпита на пострадалата, е достатъчен за формиране на обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към извършване на деянията. Съдът намира, че е налице опасност от извършване на друго престъпление, ако мярката за неотклонение бъде по-лека. Макар и неосъждан, обвиняемият е личност с висока степен на обществена опасност предвид обстоятелството, че се касае за тежки умишлени престъпления против личността, в условията на реална съвкупност и при предпоставките на чл. 26, ал. 1 от НК. Съдът взема предвид също така, че пострадалата е била малолетна в периода на продължаваното престъпление по чл. 151, ал. 1 от НК и непълнолетна в периода на продължаваната престъпна деятелност по чл. 144, ал. 3 вр. с ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Следва да бъде отчетено също и обстоятелството, че през 2022 г. срещу обвиняемия е било подадено заявление от майката на пострадалата за отправени закани срещу нея и дъщерите й, които към този момент са били на 12 и 14 години. Относно другата предпоставка – обвиняемият да се укрие, съдът намира, че е налице, доколкото същият редовно напуска страната видно от справката му за задгранични пътувания, работил е в Кралство Белгия, а в Република България не е трудово ангажиран.

Определението на РС – Дупница подлежи на незабавно изпълнение, както и на обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд – Кюстендил.