Александра Балабанова чака благословията на ОбС-Дупница

Дупничанка има намерение да строи къщи за гости в село Дяково. Александра Балабанова е внесла в община Дупница заявление за изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за  застрояване (ПЗ) на земеделски имоти, които е купила през януари тази година. Това са две ниви – с площ 1200 кв. м и 1000 кв. м, в местността Голио рид, намиращи се в близост до язовир „Дяково”. Предвижда се ниско застрояване с височина до 10 м или до 3 етажа, плътност на застрояването 20%-50%. Електрозахранването ще бъде осигурено от съществуващ трафопост, намиращ се в близост до имота. Имотът може да се свърже с водопроводната мрежа. Отпадните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Транспортният достъп до имота ще се осигури от съществуващ селскостопански път.

Дали идеята ще се осъществи, ще стане ясно на заседанието на Общинския съвет (ОбС) на 24 септември. Тогава съветниците ще разгледат докладна записка, с която се иска разрешение за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди (за курортна дейност) и за изработването на ПУП-ПЗ.

Това е поредното инвестиционно намерение на Александра Балабанова в сферата на туризма в района. Преди няколко месеца тя получи картбланш от Общинския съвет в Дупница за изграждане на вилно селище с 6 къщи за гости в село Самораново, където миналата година е закупила земеделска земя.

Юлияна КОЛЧАКОВА