„Симитли се оказа с най-подходящ терен и затова решихме, че тук е подходящо място за изграждане на индустриална зона“ – това каза министърът на икономиката Емил Караниколов, който бе в Симитли на оглед на терените за бъдещата зона. Караниколов добави, че развитието на индустриалните зони ще повиши инвеститорския интерес в региона и България. Създаването на нова зона се налага заради изявен интерес от инвеститори и запълнения капацитет на вече съществуващата индустриална зона, която се намира на територията на бившето поделение в Симитли. Новата зона ще бъде изградена на терен с площ около 200 декара на мястото на бившите военни погреби.

„Правилният подход е първо да се изгради съответната инфраструктура като пътища, ВиК, енергийна инфраструктура и след това терените да бъдат предоставени на инвеститорите, тъй като инвеститорите искат да дойдат, всичко да е готово и направо да работят. Това е и нашият замисъл“, допълни Караниколов.