Със Заповед от 01.04.2021 г. на Председателя на Държавна агенция „Архиви” от 5 април, понеделник се възстановява работата на всички читални в държавните архиви, при спазване на установения ред и противоепидемичните мерки.

От отдел „Държавен архив“- Кюстендил информират своите читатели, че ще отвори врати читалнята си за потребители на архивна информация от началото на идната седмица, при спазване на следните противоепидемиологични мерки:

-Обслужването на читатели ще се осъществява при спазване на изискването за социална дистанция, на всички противоепидемични мерки, определени със заповеди на Министъра на здравеопазването и при информиране на потребителите на архивна информация за съществуващия риск.

– Читателите предварително трябва да заявяват на имейла или по телефона на Държавния архив желанието си за посещение в читалня, като посещението се извършва след получено потвърждение от Архива.

– В сградата на Държавния архив няма да се допускат външни лица с видими признаци на физическо неразположение. Читател, проявил по време на работа видими признаци на физическо неразположение, ще бъде помолен да напусне читалнята.

– В читалнята ще се допускат външни лица след дезинфекция на ръцете с дезинфектант от Държавния архив, и с маска (покриваща носа и устатата на лицето) и индивидуални ръкавици, осигурени от читателите.

– В читалнята ще се допуска само по един посетител за извършване на справка, останалите ще изчакват извън читалнята, при спазване на дистанция и противоепидемичните мерки.

– Читателите ще бъдат настанявани максимум по двама и по диагонал на работните маси на разстояние 2 метра.

– Читателите трябва да използват личен химикал за вписване и подпис в регистрите, като при липса на такъв, служителят в читалнята ще дезинфекцира химикала след всяко използване от външно лице.

– При добри метеорологични условия минимум един прозорец в читалнята ще се оставя постоянно отворен през работния ден, а при лошо време ще се извършва проветряване на помещението на всеки 30 мин.

– В читалнята и санитарните помещения ще се извършва периодична цялостна дезинфекция два пъти дневно на подова настилка и работните места — от 9:00 до 9:15ч., от 12:00 до 12:15 и от 15:00 до 15:15ч. Дезинфекцията да се извършва съгласно алгоритъм, посочен в заповед от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

– След приключване на работа с всеки един читател, преди приемане на следващия, ще се извършва дезинфекция на работното място (маса, стол).

– След използване, архивните документи, вкл. на книги от библиотеката на Архива ще се поставят в отделно от читалнята помещение за период от 72 часа, преди връщане в архивохранилище/хранилище или предоставяне за ползване от друг читател.

Контакти:

Телефони:

078 52 43 04 – Читалня

078 52 43 05 – Експерти

e-mail: kyustendil@archives.government.bg

Краси Ценкова