Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 71 млн. лв. на близо 40 000 земеделски стопани по схемата за преходна национална помощ за тютюн. Финансовата подкрепа е утвърдена с решение на Управителния съвет на фонда. Тя е изплатена за Кампания 2020 на производителите, които са отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Виржиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009 г., съобщиха от фонда.

Размерът на ставките по схемата е определен със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Подпомагането по схемите за преходна национална помощ за тютюн се извършва съгласно разпоредбите на Наредба №3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007-2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия./БНТ