Евростат: Очаква се в България мъжете да живеят в добро здраве 64, а жените – 67,5 години

Броят на годините, в които се очаква човек у нас да живее в добро здраве, се изчислява на 64 г. за мъжете и 67 и половина години за жените. Това показват данни от анализ на Евростат за здравословното състояние на жителите на Европейския съюз. Средният показател за добро здраве в блока се изчислява на малко над 64 години за жените и 63 и половина години за мъжете. Това представлява приблизително съответно 77 процента  и 81 процента от общата продължителност на живота. Анализът отчита данни от 2016 г. и изчислява очакваните “здрави години” живот на човек, а не неговото моментно състояние. Страната от Европейския съюз с най-висок дял “здрави години” за този период е била Швеция – над 73 години за жените и 73 за мъжете.

Най-малък брой години на здравословен живот са имали гражданите на Латвия: съответно – 55 за жените и 52 години за мъжете.