Еколози алармират за драстичен спад на езерата в Шабла и Езерец

За спад с около метър на нивото на езерата в Шабла и Езерец алармират от Българското дружество за защита на птиците.

Голяма част от плитчините на влажните зони са пресушени, а тези места са ключови за пребиваването на десетки видове водолюбиви птици, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и други, предупреждават от БДЗП.

Според дружеството драстичният спад на нивото ще повлияе негативно и на ихтиофауната в двете езера, които губят традиционните си по-плитки места за хвърляне на хайвер.

От РИОСВ са обяснили, че изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни и че за тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна. То било издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция “Шабла”.

Каналът е широк 15-20 метра, което означава, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата, посочват от БДЗП и допълват, че към момента този канал не е затворен и ландшафтът не е приведен в първоначалното си състояние. Вместо това изтичането е било преустановено по естествен път, тъй като водните нива на езерата и на морето са се изравнили.

От БДЗП подчертават, че изпускането на водни маси от езерата противоречи на целта за обявяване на защитената местност и за опазване на защитената зона за птици.

Пресушаването е било съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро, алармират от дружеството, посочвайки, че мащабите на опожаряването са изключително големи. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност е забранено, напомнят те.

БДЗП са изпратили официален сигнал до РИОСВ-Варна и МОСВ и очаква писмена информация по случая.