Пореден опит ще бъден направен общините Сандански и Кресна да станат част от водната асоциация в Благоевград. На извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК беше решено в двете общини да се проведат работни срещи между членовете на Асоциацията по ВиК, кметовете и председателите на общинските съвети с представители на „ВиК“ ЕООД – Благоевград и експерти от МРРБ.

Така за пореден път ще се обсъди възможността за присъединяване на община Сандански и община Кресна към обособената територия на „ВиК“ ЕООД – Благоевград и бъдещата консолидация на асоциацията с цел финансирането на належащата реконструкция и/или изграждане на нова ВиК инфраструктура в област Благоевград, да се осъществи със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2016 – 2020 г.

Единствено Общински съвет-Сандански и Общински съвет-Кресна разполагат с правомощията да приемат решения за присъединяване на териториите на техните общини към действащата Асоциация по ВиК-Благоевград.

На извънредното заседание, което премина под председателството на областния управител на област Благоевград Бисер Михайлов, беше приета обобщената инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост и Подробна инвестиционна програма на дружеството бяха приети на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. На заседанието присъстваха представители на общините Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Струмяни и Хаджидимово, както и управителят и служители на ВиК дружеството.