Monday, July 15, 2024
HomeРегионКюстендилЕксперти от НССЗ разясняват възможности за подпомагане на земеделските стопани от Кюстендилско...

Експерти от НССЗ разясняват възможности за подпомагане на земеделските стопани от Кюстендилско през 2024 г.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси проведе вчера 08.07.24 г. в гр. Кюстендил информационно събитие за възможностите за финансиране на дейността на земеделските стопани по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. през настоящата 2024 г.

Информационни събития на НССЗ се провеждат в цялата страна. Те се финансират в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.

Акцент на информационното събитие в залата на НТС в гр. Кюстендил, чиито организатор е мобилният офис в Благоевград и териториалния в Кюстендил бяха следните теми:

  • Новите моменти в Директни плащания 2024 г. и при стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност;
  • Компенсаторни мерки и интервенции в областта на околната среда и климата. Новости в агроекологията, хуманното отношение към животните и биологичното растениевъдство;
  • „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;
  • „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;

По време на събитието експертите от Мобилните общински офиси в Благоевградска област и Териториалният областен офис в Кюстендил отговаряха на множество въпроси, поставяни от присъстващите земеделски производители.

След края на събитието всички информационни материали ползвани по време на информационните събития ще бъдат предоставени за ползване на заинтересованите лица.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular