Експерти от НССЗ разясняваха плана за развитие на селското стопанство в Дупница

Земеделски производители от Дупница и района бяха запознати с възможностите за финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и Програмата за развитие на селските райони – 2014-2020 г. Информационното събитие бе първото по рода си, организирано от мобилния общински офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието в Дупница, и се проведе в заседателната зала на общината.

„Целта ни е да запознаем земеделските стопани от района с директните плащания, с обвързаната подкрепа. Поставяме акцента на тъй наречените „условности”, това са правилата, които трябва да спазват всички земеделски стопани, за да получат основното си подпомагане. Също така ги запознаваме с това по какви еко схеми могат да кандидатстват, какви мерки се предвиждат в новия стратегическия план за селското стопанство. Акцент са биоземеделието, пчеларството, малките земеделски стопанства. Надяваме се, че ще бъдем полезни и земеделските производители ще научат нещо повече. След това могат да ни търсят за допълнителна информация в офиса, по телефона”, обясни Елисавета Витанова – старши експерт в общинския офис на НССЗ в Дупница.

 

Събитието започна с презентация на Гергана Велкова от кюстендилския офис на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).  Тя запозна присъстващите с проблемите, свързани с миналогодишните нападения на вредителя ливадна пеперуда в Северна България. Сред гостите на събитието бяха регионалният координатор за Югозападна България на НССЗ Антоанета Миленкова, Ивона Новакова – главен експерт в териториалния офис на службата в Кюстендил. Мобилният общински офис на НССЗ в Дупница съществува от 5 месеца и се намира на ул. „Хан Аспарух” 2 ( в сградата на „Напоителни системи”). Там се предоставят безвъзмездни съвети и консултации, свързани с устойчивото управление и ефективността на земеделските стопанства.

Юлияна КОЛЧАКОВА