Електрохолд Трейд е асоцииран член на Европейската федерация на търговците на енергия

Електрохолд Трейд стана асоцииран член на влиятелната отраслова организация Европейска федерация на търговците на енергия (EFET).

Федерацията e създадена през 1999 г. с цел да подобри условията за търговия с енергия в Европа. В нея членуват 130 компании, сред които само три са български.Мисията на федерациятае да насърчава конкуренцията, прозрачността и свободния достъп в европейския енергиен сектор като част от решението за справяне с високите цени на енергийните ресурси и стимулиране на декарбонизациятана националнои на европейско ниво.

Електрохолд Трейд е първият лицензиран търговец на крайни клиенти от 2005г. и един от водещите доставчици на пазара на електрическа енергия в България. От създаването си до 2022 г. компанията е доставила близо 45 млрд. KWh електрическа енергия на бизнес клиенти. Дружеството търгува на пазара на едро, предоставя решения за индустриални и корпоративни клиенти и управлява водеща балансираща група.Фирмата е част от групата Електрохолд, която е собственост на най-големия публичен холдинг в страната – Еврохолд.