ОбС-Сапарева баня
  • На сесия на Общинския съвет приемат нова структура на администрацията, определят заплатата

    и работното време на председателя Васил Маргин

 

Нова структура ще има общинската администрация в Сапарева баня. Към съществуващите две дирекции ще бъде прибавена още една – „Административно-информационно обслужване”, към която ще са 8 служители, разбрахме от кмета Калин Гелев. Стана ясно, че една от първите промени, извършени след местния вот в общината, е назначението на нов заместник-кмет. Това е дупничанката Емилия Елчинова, която до неотдавна беше  главен секретар на Комисията за защита на потребителите (КЗП) към Министерството на икономиката, откъдето се е пенсионирала.  „Емилия Елчинова бе назначена като заместник-кмет със заповед от 18 ноември. Заплатата, която ще получава, е около 1200 лв.”, каза кметът Гелев в отговор на въпрос на „Вяра”. Елчинова заема мястото на инж. Евелина Нешева, която се връща на старото си работно място като ръководител на отдел „Териториално и селищно устройство”. Новата структура на общинската администрация ще бъде предложена за приемане на заседание на Общинския съвет в курорта. На сесията ще бъдат определени работното време и възнаграждението на председателя на Общинския съвет Васил Маргин, ще се създадат временна комисия за изготвяне на проект на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и отношенията му с общинската администрация, постоянни комисии към Общински съвет-Сапарева баня. Освен това ще бъдат определени членовете в тези комисии, както и представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Сред докладните записки е членството на местния парламент в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, освобождаване на управителя на еднолично дружество с ограничена отговорност „Нов проект Сапарева баня” ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността управител. Както е известно, управител на дружеството е Любен Кръстев, който бе избран и за общински съветник от ГЕРБ. Съветниците ще разгледат и докладна записка относно приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сапарева баня за периода 2019-2022 г., приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината. Ще бъдат приети и предложения за осъществяване на дейността на читалищата в общината за 2020 г. 4 от докладните са относно учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване. Други 4 докладни касаят предоставяне на поземлен имот по Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 2010 г. Местният парламент ще разгледа и предложение за отпускане на финансови средства на първокласника в СУ „Христо Ботев” в Сапарева баня Мартин Соколов за участие в държавно първенство по шахмат. Сесията на Общинския съвет е в четвъртък (28 ноември).

 

 

 

 

 

1 коментар

  1. Много ценни кадри ,щом се пенсионират се разработят.Ако е толко голям специалист да я бяха оставили в София.Толко ли няма млади хора за заместник кмет ,та трябва да се назначава пенсионер?Това е , на админстрацията и дай да харчи само и да урежда на служби” наши хора”.Аман от наглеци.

Comments are closed.