Компанията беше отличена с II място в категория „Енергетика и воден сектор“

ЕРМ Запад, част от групата на Електрохолд, зае второ място в XII национален конкурс на b2b Media „Най-зелените компании в България“. Компанията беше отличена за цялостната си политика за опазване на околната среда.
ЕРМ Запад следва активна политика за съхранение на биологичното разнообразие, управление на отпадъци, енергийна ефективност и подобрение на градската среда. Сред най-мащабните проекти на дружеството са „Живот за птиците“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“. В техните рамки компанията предприема различни мерки за обезопасяване на мрежата, за да предотврати инциденти и да защити птиците. Сред най-популярните дейности е монтирането на платформи за щъркелови гнезда, като до момента по този начин са обезопасени 820 гнезда. Проектите се изпълняват съвместно с БДЗП и са съфинансирани от ЕС по програма „LIFE”.
За поредна година усилията на дружеството за опазване на околната среда са оценени от журито на престижния конкурс „Най-зелените компании в България“. „Благодарим за признанието, стремежът ни е да развиваме постигнатото дотук, защото осъзнаваме своята роля и социална отговорност за постигане на устойчиво развитие“, коментира Крум Гледжарски, ръководител „Управление на качеството“ в ЕРМ Запад.